Search
Close this search box.

Notícies

Candidatures a les eleccions al Consell Escolar

Un cop presentades les sol·licituds per ser candidat/a a les eleccions del Consell Escolar, us informem de les persones candidates per sectors:

 I. Sector de professorat II. Sector de pares, mares i tutors legals dels alumnes  III. Sector alumnat IV. Sector personal d’administració i serveis (PAS)
Ana Vega Prada Elena Flores MartínezLola el Knaksi RedondoM. Belén Ortiz
Clemente Marín Romero Marta Vilà ArboledasAmber Wall Torrez 
Laia Tutusaus Esteve Susana Ortuño Castro  
Lidia Diaz Estevez   
Paola Montaña Monge   

Us recordem el nombre de vacants per cada sector:

 Professorat Pares, mares i tutors legals dels alumnes Alumnat Personal d’administració i Serveis (PAS)
5221

Les eleccions es duran a terme:

22 de novembreSector professorat: Claustre extraordinari a les 17:00h
Sector PAS: 13:00 a 15:00h (Despatx de direcció)
23 de novembreSector alumnat: matí i tarda (aules)
Sector mares i pares: 17:00 a 20:00h (Sala de reunions)

Participa! Hi tens molt a dir!