Search
Close this search box.

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil prof. Ciberseguretat

Si t’agrada configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, així com analitzar-ne la seguretat i proposar solucions als ciberatacs. Seràs un professional en hacking ètic i seguretat en sistemes.

Som Mikrotik Academy: amb aquest CF també podràs obtenir la certificació professional MTCNA de Mikrotik.

cfgs-ciber

Informació general

Cursos

1r Curs: Tarda
2n Curs: Tarda

Durada

2.000 h.

Formació en el centre educatiu

1.683 h.

Formació en centres de treball

383 h.

Itinerari

Mòduls professionals Nom
M1 Implantació de sistemes operatius
M2 Gestió de bases de dades
M3 Programació bàsica
M4 Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5 Fonaments de maquinari
M9 Implantació d’aplicacions web
M10 Administració de sistemes gestors de bases de dades (UF1)
M12 Formació i orientació laboral
M13 Empresa i iniciativa emprenedora
M16 Ciberseguretat i hacking ètic
Tutoria
Mòduls professionals Nom
M2 Gestió de bases de dades UF3
M6 Administració de sistemes operatius
M7 Planificació i administració de xarxes
M8 Serveis de xarxa i Internet
M11 Seguretat i alta disponibilitat
M14 Projecte (297 h)
M15 FCT o Formació en centres de treball (383 h)
M17 Seguretat en sistemes, xarxes i serveis
Tutoria

Necessites més informació?

Consulta la normativa al Departament d’Educació