Search
Close this search box.

L’Institut

Un centre per a tothom, un projecte per a cadascú

L’Institut El Calamot és un centre públic d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori que imparteix l’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà i superior, IFE i PFI.

L’institut El Calamot és un centre inclusiu que fomenta l’equitat, la innovació i la millora en la qualitat de l’educació.

És un referent en infraestructures i equipaments digitals i en l’ús de la tecnologia per la millora de l’aprenentatge competencial. I prioritza la competència personal i social en el desenvolupament integral de l’alumne/a.

Reprodueix vídeo

De Secció d’FP a centre de referència
Més de 35 anys d’experiència

1986-87

S’inaugura la Secció de Formació Professional a les instal·lacions d’una escola municipal de Gavà.

1996

Es trasllada al nou edifici i passa a ser un Institut d’Educació Secundària. S’inicia l’ESO.

1998-1999
S’inicia el Batxillerat.
2007-2008
S’incorpora la família de comerç i màrqueting.
2009

S’obté la certificació ISO9001.

2018-2019

S’inicia l’IFE Auxiliar en vendes i atenció al públic.

2019-2020

S’inicia el PFI-FIAP Auxiliar de vivers i jardins.

Projecte educatiu

Instal·lacions

Política de Qualitat

L’actuació de l’Institut El Calamot, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives de l’alumnat, la família i l’entorn que l’envolta.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.
  • Ser un centre d’excel·lència, referent en formació reglada, per a assolir professionals eficients i actualitzats, donant resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors.

Aquest compromís amb la qualitat, amb l’acompliment dels requisits, tant legals com reglamentaris, i amb la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, afecta a tots els nivells organitzatius del centre, i és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu estableix accions perquè la qualitat i la millora contínua siguin enteses, assumides i mantingudes per tots els membres del centre.

L’Institut El Calamot està certificat en ISO9001 des de l’any 2009.

L’Institut El Calamot està certificat en excel·lència educativa segons el model e2cat amb una puntuació +400.

Estratègia Digital

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull les línies d’actuació per aconseguir l’assoliment de la Competència Digital per part de l’alumnat, els docents i el centre, a més de formalitzar la governança de la tecnologia a l’escola.

Té com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya, on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

Reprodueix vídeo

Cultura digital

Aquí trobareu un recull de totes aquelles activitats que fa el centre en l’Àmbit Digital. Trobareu inicialment, un recull de la documentació de què disposa el centre de manera habitual: infografies, videotutorials, protocols, documentació, acords, etc.

A més també disposareu de :

  • Acolliment digital: des dels punts de vista de les famílies, docents i alumnat.
  • Descriptors de serveis: com la plataforma clickedu, comptes de Workspace, Nodes, programari de gestió de l’aula, ordinadors d’aula, impressores, etc.
  • Pla de comunicació: es tractarà la comunicació amb les famílies, ús de les xarxes socials, criteris de publicació, definir una marca, etc.
  • Desplegament curricular de les competències digitals de l’alumnat

Accedeix al calendari lectiu del curs. S’indiquen el dies festius i de lliure disposició, l’inici i la finalització del curs.

Serveis

Coneix els nostres serveis.

Informació d’interès