Search
Close this search box.

CFGS Administració i Finances

Si t’agrada organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers.
adm-gs-2

Informació general

Cursos

1r Curs: Tarda
2n Curs: Tarda

Durada

2.000 h.

Formació en el centre educatiu

1.584 h.

Formació en centres de treball

416 h.

Itinerari

Mòduls professionals Nom
M1 Comunicació i atenció al client
M2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
M3 Procés integral de l’activitat comercial
M4 Recursos humans i responsabilitat social corporativa
M5 Ofimàtica i procés de la informació
M6 Anglès
M12 Formació i orientació laboral
Mòduls professionalsNom
M7Gestió de recursos humans (RRHH)
M8Gestió Financera
M9Comptabilitat i Fiscalitat
M10Gestió logística i comercial
M11Simulació empresarial
M13Projecte d’administració i Finances
M14FCT

Necessites més informació?

Consulta la normativa al Departament d’Educació