Search
Close this search box.

Tràmits i gestions

Exempció FCT

1.- Consulta de normativa

Consulteu la normativa aquí

2.- Emplenar sol·licitud

Empleneu la sol·licitud

A “Documents que adjunto” cal escriure la relació de documents originals que s’adjunten.

Quins documents cal adjuntar?

 1. Exempció parcial (25%)
  • Informe de vida laboral
 1. Exempció total
  • Informe de vida laboral
  • Certificat de l’empresa per l’exempció de qualificació profesional. Model de certificat
  • Contracte laboral amb l’empresa que certifica
  • Informe del/ de la tutor/a d’FCT 

3.- Resolució d'exempció

El tutor/a d’FCT lliura la resolució d’exempció de l’FCT a l’alumne/a