Search
Close this search box.

Tràmits i gestions

Sol·licitud de títol

Títol de l’ESO

El títol de Graduat d’ESO és gratuït; no cal fer cap gestió, ja que la Secretaria el demana directament.

Títol de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Tècnic) i de Grau Superior (Tècnic Superior)

Procediment per sol·licitar el títol

 1. Lliurar la documentació a la Secretaria del centre:
 • Sol·licitud de títol degudament emplenada
 • DNI (original i fotocòpia)
 • Certificat de la nota mitjana de l’etapa
 1. Fer el pagament de les taxes del Departament d’Educació.
 2. Lliurar el comprovant de pagament a la Secretaria.
 3. Secretaria us lliurarà el resguard del títol.

A efectes administratius, el resguard de la tramitació del títol té el mateix valor que el títol.  Cal conservar-lo per poder recollir el títol un cop arribi al centre.

 • Taxes

Trobareu les taxes ordinàries vigents dels títols de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior aquí.

 • Exempcions i bonificacions

Bonificació 50%

Família nombrosa categoria general

Família monoparental

Exempció 

Família nombrosa categoria especial

Víctimes de terrorisme

Discapacitat igual o superior al 33%

Infants o adolescents en acolliment familiar

Cal justificar amb el document corresponent.

Recollida del títol

Per recollir el títol cal dur la següent documentació:

 1. Original del DNI o NIE
 2. Resguard del títol

Si no pots venir personalment la persona que vingui a recollir-lo haurà de portar la següent documentació:

 1. Autorització signada per l’alumne/a, on consti el seu nom, cognom i DNI/NIE i el de la persona autoritzada a recollir-lo. (Els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l’alumne/a també ha de portar l’autorització per poder recollir el títol)
 2. Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a
 3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona autoritzada
 4. Resguard del títol