Preinscripció i matrícula CFGM

Selecciona categoria

Portes Obertes

Dimecres 29 de març de 2023 a les 18 h

Calendari per a l'alumnat amb continuïtat d'escolarització

Presentació de sol·licituds telemàtica
del 12 al 18 d'abril
Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds
fins al 19 d'abril
Llista provisional de sol·licituds
28 d'abril
Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional
del 28 d'abril al 3 de maig
Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses
8 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
31 de maig
Presentació de reclamacions
del 31 de maig al 7 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
14 de juny
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
14 de juny
Llista ordenada
20 de juny
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
30 de juny

Calendari per a la resta de l'alumnat (sense continuïtat d'escolarització)

Presentació de sol·licituds telemàtica
del 9 al 15 de maig
Presentació de documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds
fins al 16 de maig
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
31 de maig
Presentació de reclamacions
del 31 de maig al 7 de juny
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
14 de juny
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts
14 de juny
Llista ordenada
20 de juny
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
30 de juny

Procés de Preinscripció

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: 12 al 18 d'abril

Alumnat que pot participar en aquest procés:

 • L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l’ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
 • L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l’alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
 • L’alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig

Alumnat que pot participar en aquest procés:

 • L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO l’any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l’ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 • L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
 • L’alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.
 • L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes en el punt 2.1 per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Documentació

Consulta la documentació a aportar aquí

Matrícula

2a fase: per l’alumnat que ha fet preinscripció i no ha obtingut plaça

 • Places vacants:

CICLE FORMATIU

VACANTS

1r Gestió administrativa

7

1r Activitats comercials

4

1r Activitats comercials, logística

18

1r Sistemes microinformàtics i xarxes

15

1r Manteniment electromecànic – matí

5

1r Manteniment electromecànic – tarda

26

 • Període per presentar l’ampliació de sol·licituds: del 25 al 27 de juliol
 • Publicació assignacions: 31 de juliol
 • Matrícula: de l’1 al 5 de setembre

Més informació

1a fase: del 3 al 7 de juliol

Llistats

1
INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES-1.pdf Alumnes assignats al centre 2a volta (amb indicació de la primera petició) - CFGM - Resta alumnat

52.87 KB 2023-07-31 31 de juliol de 2023 2023-07-31 31 de juliol de 2023
INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES.pdf Alumnes assignats al centre 2a volta (amb indicació de la primera petició) - CFGM - Alumnat continuïtat

52.38 KB 2023-07-31 31 de juliol de 2023 2023-07-31 31 de juliol de 2023
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME-1.pdf Alumnes preinscrits al centre 2a volta - CFGM - Resta alumnat

52.56 KB 2023-07-31 31 de juliol de 2023 2023-07-31 31 de juliol de 2023
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf Alumnes preinscrits al centre 2a volta - CFGM - Alumnat continuïtat

52.37 KB 2023-07-31 31 de juliol de 2023 2023-07-31 31 de juliol de 2023
INFORME_VACANTS_OME_VACANTS.pdf Segona fase d\'admissió. Vacants CFGM a 24/07/2023

52.63 KB 2023-07-25 25 de juliol de 2023 2023-07-25 25 de juliol de 2023
Vacants-per-Gestio-llista-despera-CFGM.pdf Vacants per alumnat en llista d\'espera CFGM

30.82 KB 2023-07-18 18 de juliol de 2023 2023-07-18 18 de juliol de 2023
INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES-8.pdf Alumnes assignats al centre (amb indicació de la primera petició) - CFGM - Alumnat continuïtat

61.99 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES-9.pdf Alumnes assignats al centre (amb indicació de la primera petició) - CFGM - Resta alumnat

57.14 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA-4.pdf Llista d\'espera - CFGM - Alumnat continuïtat

52.98 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA-5.pdf Llista d\'espera - CFGM - Resta alumnat

56.28 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA-1.pdf Oferta definitiva de places - CFGM

55.71 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME-3.pdf Alumnes preinscrits al centre - CFGM - Alumnat continuïtat

61.58 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME-5.pdf Alumnes preinscrits al centre - CFGM - Resta alumnat

57.67 KB 2023-06-30 30 de juny de 2023 2023-06-30 30 de juny de 2023
INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-2.pdf Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l\'ensenyament en primera petició ordenada - CFGM - Alumnat continuïtat

61.53 KB 2023-06-20 20 de juny de 2023 2023-06-20 20 de juny de 2023
INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM-3.pdf Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l\'ensenyament en primera petició ordenada - CFGM - Resta alumnat

58.71 KB 2023-06-20 20 de juny de 2023 2023-06-20 20 de juny de 2023
INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM-cont.pdf Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions - CFGM - Alumnat continuïtat

61.61 KB 2023-06-14 14 de juny de 2023 2023-06-14 14 de juny de 2023
INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM-resta.pdf Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions - CFGM - Resta alumnat

58.31 KB 2023-06-14 14 de juny de 2023 2023-06-14 14 de juny de 2023
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM-1.pdf Llista de sol·licituds (que han demanat el centre i l\'ensenyament en primera petició) amb la puntuació provisional - Alumnat continuïtat CFGM

59.9 KB 2023-05-31 31 de maig de 2023 2023-05-31 31 de maig de 2023
INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM-2.pdf Llista de sol·licituds (que han demanat el centre i l\'ensenyament en primera petició) amb la puntuació provisional - Resta alumnat CFGM

57.22 KB 2023-05-31 31 de maig de 2023 2023-05-31 31 de maig de 2023
INFORME_ADMEXC_DEF.pdf Llista de sol·licituds definitiva - alumnat continuïtat CFGM

60.64 KB 2023-05-08 8 de maig de 2023 2023-05-08 8 de maig de 2023
INFORME_ADM_CENTRE_.pdf Nombre de sol·licituds admeses que han demanat el centre i ensenyament en primera petició - alumnat continuïtat CFGM

52.72 KB 2023-05-08 8 de maig de 2023 2023-05-08 8 de maig de 2023
INFORME_ADMEXC_PROV.pdf Llista provisional de sol·licituds - alumnat continuïtat CFGM

59.69 KB 2023-04-28 28 d'abril de 2023 2023-04-28 28 d'abril de 2023
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA.pdf Publicació de l\'oferta inicial de places CFGM

71.08 KB 2023-04-11 11 d'abril de 2023 2023-04-11 11 d'abril de 2023

23

71cecca763