Search
Close this search box.

Tràmits i gestions

Convalidacions d’UF o MP

  • Totes les convalidacions s’han de sol·licitar abans del 31 d’octubre.
  • Cal fer una sol·licitud per a cada UF.
  • S’ha de lliurar la sol·licitud i adjuntar la documentació necessària a la Secretaria del centre.
  • Les convalidacions atorgades s’introdueixen a la plataforma de gestió del centre (clickedu). L’alumne/a podrá visualitzar-ho a “la meva fitxa – informació acadèmica”
  • Les convalidacions denegades es comuniquen a l’alumne/a a través del/de la tutor/a.