Search
Close this search box.

CFGS Mecatrònica Industrial

Si t’agrada configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment.
mecatronica

Informació general

Cursos

1r Curs: Tarda
2n Curs: Tarda

Durada

2.000 h.

Formació en el centre educatiu

1.617 h.

Formació en centres de treball

383 h.

Itinerari

Mòduls professionalsNom
M2Sistemes hidràulics i pneumàtics
M3Sistemes elèctrics i electrònics
M4Elements de màquines
M5Processos de fabricació
M6Representació gràfica de sistemes mecatrònics
M11FOL Formació i orientació laboral
Mòduls professionalsNom
M1Sistemes mecànics
M7Configuració de sistemes mecatrònics
M8Processos i gestió de manteniment i qualitat
M9Integració de sistemes
M10Simulació de sistemes mecatrònics
M12EIE Empresa i iniciativa emprenedora
M13Projecte de mecatrònica industrial
M14Formacio en Centres de Treball FCT

Necessites més informació?

Consulta la normativa al Departament d’Educació