Search
Close this search box.

Tràmits i gestions

Sol·licitud de certificat nivell de català

 • Els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya poden expedir certificats d’equivalència del nivell de català a l’alumnat que ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa.
 • Ho poden demanar les persones nascudes a partir de l’any 1972 que volen obtenir aquest reconeixement i l’itinerari educatiu de les quals s’hagi portat a terme íntegrament a Catalunya o, parcialment, a d’altres territoris on el català hi fos llengua curricular i avaluable, de manera que s’hagi acabat obtenint la titulació al sistema educatiu de Catalunya. Així doncs, la primera promoció escolar que té dret a demanar aquest reconeixement és la que va començar el primer any de l’educació general bàsica (EGB) el curs 1978-1979, a partir del qual l’ensenyament del català va ser oficial al sistema educatiu de Catalunya, tal com s’estableix al Reial decret 2092/1978, de 23 de juny.
 • La persona interessada ha d’emplenar la sol·licitud que trobareu més avall i adjuntar la documentació que s’especifica a la taula per comprovar el compliment dels requisits. Els documents adjuntats a la sol·licitud han de ser còpies autèntiques (excepte el DNI). En cas que no disposeu de còpies autèntiques, haureu de portar els originals a la Secretaria del centre.
 • Quan tinguem a punt el certificat ens posarem en contacte amb tu perquè el vinguis a recollir a la Secretaria, presentant l’original del DNI/NIE/Passaport acreditat en la sol·licitud. Si no pots venir personalment, cal omplir una autorització, signar-la i adjuntar fotocòpia del teu DNI/NIE/Passaport. La persona autoritzada ha de presentar el seu DNI.
NIVELL B2
Si tensCal haver cursatDocuments que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB)Tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979
 • DNI
 • Certificat acreditatiu de català d’EGB
 • Títol Graduat Escolar
Títol FP1Tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979
 • DNI
 • Certificat acreditatiu de català d’EGB
 • Qualificacions d’FP1
 • Títol d’FP1
NIVELL C1
Si tensCal haver cursatDocuments que cal presentar
Títol de l’ESO

Almenys 3 cursos de primària i tota l’ESO a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats

El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduat en ESO obtinguts a partir del curs 2007/2008

 • DNI
 • Certificat acreditatiu de català de primària i d’ESO
 • Títol d’ESO
Títol BatxilleratAlmenys 3 cursos de primària i 5 entre ESO i Batxillerat a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats
 • DNI
 • Certificat acreditatiu de català de primària, d’ESO i de batxillerat
 • Títol de Batxillerat
Títol BUP

Tota l’EGB i BUP  a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

 • DNI
 • Certificat acreditatiu de català d’EGB i de BUP
 • Títol de BUP
Títol FP2

Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

 • DNI
 • Certificat acreditatiu de català d’EGB
 • Qualificacions d’FP1 i FP2
 • Títol de d’FP2