Search
Close this search box.

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

Si t’agrada desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma.

cfgs-dap

Informació general

Cursos

1r Curs: Tarda
2n Curs: Tarda

Durada

2.000 h.

Formació en el centre educatiu

1.683 h.

Formació en centres de treball

383 h.

Itinerari

Mòduls professionalsNom
M1Sistemes informàtics
M2Bases de dades UF1 – UF2 – UF3
M3Programació
M4Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5Entorns de desenvolupament
M11Formació i orientació laboral
M12Empresa i iniciativa emprenedora
 Tutoria
Mòduls professionals Nom
M2 Bases de dades (UF4)
M6 Accés a dades
M7 Desenvolupament d’interfícies
M8 Programació multimèdia i dispositius mòbils
M9 Programació de serveis i processos
M10 Sistemes de gestió empresarial
M13 Projecte
M14 FCT o Formació en centres de treball
Tutoria

Necessites més informació?

Consulta la normativa al Departament d’Educació