Search
Close this search box.

Notícies

Acte públic de gestió de la llista d’espera de CF Grau Superior

Convoquem a tot l’alumnat que estigui a la llista d’espera dels CFGS amb vacants a l’acte públic per a la gestió de les places vacants el dimecres 26 de juliol a les 11 h a l’Institut El Calamot.

CICLE FORMATIUNOMBRE DE VACANTS
1r Administració de Sistemes Informàtics en xarxa, Ciberseguretat4

Les persones convocades s’hauran d’identificar amb el DNI/NIE.

Les persones que consten en la llista d’espera poden anar personalment a l’acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació.

En cas d’alumnat menor d’edat, la persona que ha d’assistir a l’acte públic és el seu pare/mare/tutor/a legal.

Per tal de designar un representant cal signar el document d’autorització (Autorització designació representant acte públic Gestió llista d’espera CFGS) i aportar el DNI/NIE original de la persona que actuï com a representant.

En cas d’obtenir plaça caldrà formalitzar la matrícula. Adjuntem la informació i les autoritzacions per formalitzar-la. Cal portar la documentació preparada per tal de formalitzar la matrícula en acabar l’acte públic de gestió de la llista d’espera i fer el pagament de les taxes i la quota del curs (pagament amb targeta).