Notícies

Acte públic de gestió de la llista d’espera de CF Grau Mitjà

Convoquem a tot l’alumnat que estigui a la llista d’espera dels CFGM amb vacants a l’acte públic per a la gestió de les places vacants el dijous 20 de juliol a les 11 h a l’Institut El Calamot.

CICLE FORMATIUNOMBRE DE VACANTS
1r Gestió administrativa7
1r Activitats comercials5
2n Activitats comercials12
1r Sistemes microinformàtics i xarxes17

Les persones convocades s’hauran d’identificar amb el DNI/NIE.

Les persones que consten en la llista d’espera poden anar personalment a l’acte, o designar un representant degudament autoritzat perquè hi actuï en el seu nom i representació.

En cas d’alumnat menor d’edat, la persona que ha d’assistir a l’acte públic és el seu pare/mare/tutor/a legal.

Per tal de designar un representant cal signar el document d’autorització i aportar el DNI/NIE original de la persona que actui com a representant.

En cas d’obtenir plaça caldrà formalitzar la matrícula.