Search
Close this search box.

Notícies

Informacions inici de curs 23-24

  • Inici de curs ESO:

6 de setembre: presentació del curs i activitats de benvinguda

CURSHORALLOC
1r ESO9 a 11:30 hSala d’actes
A continuació cada grup anirà a la seva aula
2n ESO9 a 11:30 h2n A: 301
2n B: 302
2n C: 303
2n D: 304
3r ESO11:30 a 14 hSala d’actes
A continuació cada grup anirà a la seva aula
4t ESO11:30 a 14 h4t A: 305
4t B: 306
4t C: 307
4t D: 308

7 de setembre, 18 h: reunió famílies 1r ESO

20 de setembre, 18 h: reunió famílies 2n, 3r i 4t ESO

  • Inici de curs Batxillerat, CF, IFE i PFI:

12 de setembre: presentació del curs

CURSHORA 
1r i 2n Batxillerat9:30 a 11:30 hPresentació del curs
1r CFGM matí IFE PFI9 hPresentació del curs
Inici d’entrevistes individuals de diagnosi inicial
2n CFGM matí10:30 hPresentació del curs
Inici d’entrevistes individuals de diagnosi inicial
1r CFGM Manteniment electromecànic tarda
1r CFGS
15 hPresentació del curs
Inici d’entrevistes individuals de diagnosi inicial
2n CFGM Manteniment electromecànic tarda
2n CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
2n CFGS
16 hPresentació del curs
Inici d’entrevistes individuals de diagnosi inicial

13 i 14 de setembre: entrevistes individuals de diagnosi inicial Batxillerat, CF i IFE

15 de setembre: inici de classes segons horaris Batxillerat, CF i IFE