Search
Close this search box.

Serveis

Coaching educatiu

És un acompanyament personalitzat a alumnes per exercir algun tipus de canvi. S’hi tracten qüestions diverses com rendiment escolar, relació, autoconcepte, etc. en funció de les necessitats. Es tracta d’un procés centrat en l’aprenentatge de l’alumne/a on ell/a és el/la protagonista.

Reprodueix vídeo
Estudi assistit

S’ofereix a aquells alumnes de l’ESO que necessiten acompanyament en l’estudi. Aquests alumnes venen al centre a les tardes i en grups de 10 a 12 són atesos per un professor de reforç que els dóna suport en les tasques i l’estudi.

Amic Gran

S’ofereix a aquells alumnes de l’ESO que necessiten una ajuda més individualitzada. Aquests alumnes reben una ajuda individualitzada per part d’alumnes seleccionats que estan estudiant batxillerat o bé ja l’han acabat i estan a la universitat.

Mediació

La mediació escolar és una procés estructurat de resolució de conflictes de manera pacífica i constructiva, en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de mediadors/es i, mitjançant el diàleg, busquen solucions al problema conjuntament.

Es tracta d’una mediació entre iguals, és a dir, entre alumnes. Per una banda els mediadors/es són alumnes que han estat prèviament formats en mediació i per una altra banda hi intervenen les parts en conflicte.

Es tracta d’un procés imparcial i confidencial.

Extraescolars

L’AFA El Calamot organitza extraescolars per les tardes tals com anglès, robòtica, expressió artística, música.

Cantina

Disposem d’una cantina que ofereix esmorzars i dinars, amb cuina pròpia. Els menús que s’ofereixen estan aprovats per una nutricionista. També s’ofereixen menús adaptats a intoleràncies o al·lèrgies. La cantina dóna suport al petit comerç i dóna prioritat al producte local i de proximitat.

EOI Viladecans

L’Institut El Calamot forma part d’un programa que facilita, entre d’altres, que els seus alumnes puguin obtenir la certificació oficial dels nivells B1 i B2 d’anglès, francès, alemany i italià a l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans.