Search
Close this search box.

Educació Secundària Obligatòria

L’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria, per a tots els alumnes en edat escolar. Es desenvolupa al llarg de quatre anys després de l’etapa d’Educació Primària.

Proporciona la formació necessària per a prosseguir els estudis cap al Batxillerat o la Formació Professional. També facilita la incorporació al mercat laboral.

Calamot-18-cropped

Metodologies d’aprenentatge

A l’Institut El Calamot fonamentem l’ESO en:

Atenció a la diversitat

Treball per projectes

Tutoria

Competència digital

Activitats complementàries

MATÈRIES 

1r ESO 

2n ESO 

3r ESO 

4t ESO 

Llengua catalana ​

2 ​

2 ​

3 ​

3 ​

Llengua castellana ​

2 ​

2 ​

3 ​

3 ​

Llengües estrangeres ​

2 ​

3 ​

3 ​

3 ​

Matemàtiques ​

3 ​

3 ​

3 ​

3 ​

Ciències socials ​

3 ​

3 ​

2 ​

2 ​

Ciències de la naturalesa ​

2 ​

3 ​

3 ​

— ​

Tecnologies ​

2 ​

2 ​

2 ​

— ​

Projectes d’Àmbit  ​

4 ​

4 ​

4 ​

4 ​

Educació física ​

2 ​

2 ​

2 ​

2 ​

Educació visual i plàstica ​

2 ​

— ​

2 ​

— ​

Música ​

2 ​

2 ​

— ​

— ​

Religió ​

– ​

– ​

– ​

— ​

Cultura i valors ètics ​

1 ​

1 ​

1 ​

Tutoria ​

1 ​

1 ​

1 ​

1 ​

Matèries complementàries  ​

2 ​

2 ​

2 ​

— ​

Matèries específiques ​

— ​

— ​

— ​

9 ​

Treball de síntesi / Projecte Transversal ​

SI ​

Si ​

SÍ ​

SÍ ​

Servei comunitari ​

— ​

— ​

SÍ ​

— ​

Projecte de recerca ​

— ​

— ​

— ​

Sí ​

TOTAL HORES SETMANALS ​

30 ​

30 ​

30 ​

30 ​

Necessites més informació?

Consulta la normativa al Departament d’Educació

Instal·lacions